Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 24.10.2018, 02:00

Пліщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Категорії розділу
Новини [107]
Підготовка до ЗНО [3]
Нормативні документи [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » 2017 » Червень » 27 » Звіт за 2016 - 2017 н.р
09:46
Звіт за 2016 - 2017 н.р

      Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та інших законодавчих та нормативно-правових документів з питань виконання законодавства України в галузі «Освіта». Структура освіти на кожному рівні і навчальних планах побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності по предметах і самостійності учня у виборі в освітньому процесі.
   На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, а також дається теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.
Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу. Відповідно до Положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, пропоную вашій увазі звіт за 2016-2017 навчальний рік.

   Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи в оновленій редакції, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу

   Пліщинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів перебуває у комунальній власності Шепетівської районної ради, підпорядковується управлінню освіти, культури, молоді, спорту та туризму , є юридичною особою, функціонує відповідно до Статуту, що відпо­відає вимогам чинного законодавства і затверджений в установленому порядку, має довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. В 2015 – 2016 навчальному році заклад було про атестовано.

   Заклад намагається створити умови для роботи і навчання,відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

   Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

   У приміщенні школи 15 кабінетів:

з них 4 класи для учнів початкової школи

Забезпеченість закладу меблями 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В школі є їдальня (40 посадочних місць), бібліотека, спортивний майданчики, кабінет медичної сестри.

Протягом останніх 5 років (з 2013 по 2017роки) навчально-матеріальна база школи значно покращилась.

Частина меблів потребує незначного ремонту, ремонтується власними силами школи.

Потребує покращення матеріально-технічної бази школи і комп’ютерний клас (в наявності 6 комп’ютерів із них 4 робочих). Комп’ютери підключені до мережі Інтернет.

Завжди вчасно готувалася звітна документація, матеріали списувались або оприбутковувались.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори школи повністю оновились новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. Зроблена доріжка та обкладені пороги плиткою. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають учні школи та двірник, своєчасно обрізаючи дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

Завдяки організації індивідуальної (2 учня) форми навчання забезпечується реалізація права кожної дитини на отримання якісної освіти. Усі випускники 9 класу планують продовжувати навчання. Стан шкільної мережі залишається стабільним щодо кількості та наповнюваності класів.

Напрацьована система роботи для здійснення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. Щоденно заступником ди­ректора з виховної роботи або заступником з навчально-виховної роботи (черговим адміністратором) збирається оперативна інформація про стан відвідування, яка регулярно аналізується на нарадах при директорові та на нарадах із класними керівниками, видаються накази по школі.

 

Управління закладом
У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей .
Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.
Створити цілісну систему інформаціно-аналітичного забезпечення допомагала
наявна єдина комп’ютерна мережа та внутрішній телефонний зв’язок.
Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.
Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий
комітет.
Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.
Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.
Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня - 5 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи.
Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку, територія обслуговування закріплена за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти, які подаються до
управління освіти щоквартально.
Аналіз руху учнів упродож навчального року свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти. Вибуття учнів відбувалось із об’єктивних причин: у зв’язку із зміною місця проживання
батьків.
Проблем з набором учнів до 1-го та 10-го класів поки не існує.
Усі класи – з українською мовою навчання. Профіль навчання –в 10-11-х класах – універсальний.
Індивідуальна
форма навчання
Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною формою. Індивідуальним навчанням охоплені учні, які за станом здоров‘я не можуть відвідувати навчальний заклад.
У 201
6/2017 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалось 2 учні (довідки ЛКК лікарень). З них: 1 клас – 1 учень, 2 клас – 1 учень (діти-інваліди).
Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями.
Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства
освіти і науки України.
Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою забезпечувала не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й допомагала розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах
.

 

Кадрове забезпечення навчального закладу:

На початок 2016-2017 н.р. 22 педпрацівника, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту.

Навчально-виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників школи проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

У 2016-2017 н.р. атестувалося 3 вчителя:

Мельник Галина Миколаївна , вчитель російської мови та зарубіжної літератури (присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»)

Мацюк Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів («присвоїли

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»)

Стецюк Людмила Олександрівна,вчитель історії та права(«підтвердила

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»)

Організація харчування школярів.

Було надане безкоштовне харчування учням 1-4 класів та дітям пільгових категорій.

З метою систематичного контролю з організації гарячого харчування адміністрація школа суворо контролювала виконання вимог щодо організації санітарно-епідеміологічного режиму, недопущення у харчуванні дітей заборонених до реалізації продуктів. Постійний контроль за гарячим харчуванням здійснює медична сестра.

 

Методична робота

У 2016-2017 н. р. методична робота в школі здійснювалася відповідно до:

 • Закону України «Про освіту»;
 • Закону України «Про загальну середню освіту»;
 • Національної доктрини розвитку освіти;
 • Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України;
 • Типового Положення про методичний кабінет навчального закладу;
 • Типового Положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1417/23949 від 16.08.2013 р.;
 • перспективної програми розвитку школи на 2015-2020;
 • річного плану роботи школи на 2016 -2017 н. р.,

а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі № 100-ОД від 01.09.2016 р. «Про організацію методичної роботи у 2016 -2017 н. р.».

У поточному навчальному році педагогічний колективу працював над творчою реалізацією ІІ етапу загальношкільної науково-методичної проблеми« Створення ефективного освітнього середовища школи як складова формування ціннісного ставлення особистості до світу, науки і природи:» і виконання таких завдань:

 1. забезпечення умов для інтелектуального, естетичного, соціального, морального, духовного, фізичного розвитку та саморозвитку учня;
 2. формування та розвиток системи ключових життєвих компетентностей учнів;
 3. виховання активної, свідомої, соціально адаптованої особистості, здатної приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;
 4. цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;
 5. підвищення рівня участі та професіоналізму учителів у заходах школи та району;
 6. організація роботи шкільних методичних об’єднань;
 7. підвищення результативності участі в предметних олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН;
 8. підтримка і психолого-педагогічний супровід здібних і обдарованих дітей;
 9. впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у НВП;
 10. удосконалення системи проведення моніторингу якості навчальних досягнень учнів;
 11. вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів школи, району;
 12. забезпечення результативної участі вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня;
 13. забезпечення ефективності управління методичною роботою в школі;
 14. продовження оновлення методичної бази навчальних кабінетів;
 15. зміцнення матеріально-технічної бази школи;
 16. створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної, правової культури.

Методична робота в школі була спланована на основі моніторингових і діагностичних досліджень, анкетувань, а зміст обумовлювався визначальними документами про освіту, навчальними планами та програмами, інструктивно-методичними документами, специфікацією закладу.

Поставлені методичні завдання реалізовувалися через колективні, групові та індивідуальні форми роботи, що випливали із проблеми, окреслення далеких і близьких перспектив.

Діапазон методичної роботи був досить широкий: проведено різні моніторингові та діагностичні дослідження, вивчено запити і потреби, виявлено творчий запас, утруднення, помилки кожного вчителя.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2016 -2017 н. р. Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи школи та перспективної програми розвитку школи.

Протягом поточного року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 • про роботу педагогів із самоосвіти;
 • про роботу зі здібними та обдарованими дітьми;
 • про підготовку до ДПА та ЗНО;
 • про підсумки підвищення кваліфікації та атестації педпрацівників;
 • про впровадження нового Державного стандарту у 8 класі;
 • про підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів та ін.

Протягом 2016 -2017 н. р. у школі працювали такі методичні об’єднання:

 • МО вчителів початкових класів;
 • МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу;
 • МО вчителів природничо-математичного циклу;
 • МО вчителів оздоровчо-трудового циклу;
 • МО класних керівників.

    Для цілеспрямованої та організованої роботи шкільних МО було затверджено плани їх роботи, методичні проблеми, над якими вони працюватимуть, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Керівники МО в основному вчасно проводили засідання та заповнювали відповідну документацію.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, методики проведення уроку, ознайомлення та впровадження в практику роботи інноваційних технологій навчання та виховання. Кожне з ШМО провело по 4 засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання, так і науково-методичні питання.

   Упродовж навчального року усіма ШМО проводилися засідання у різних методичних формах: круглі столи, семінари-практикуми, майстер-класи досвідчених педагогів, ділові ігри тощо, матеріали яких зберігаються в окремих теках.

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з фаху тощо.

   Окрім зазначених МО в школі на належному рівні було організовано наставництво, атестацію та самоосвіту педагогічних працівників.

   Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, наукові роботи, проекти, посібники, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, матеріали для роботи над проблемою школи, банк інноваційних технологій.

   Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

 • забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної та психологічної науки і практики;
 • стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;
 • накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;
 • створення сприятливих умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМО та методичної ради школи;
 • забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів тощо.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами, періодикою.

На кінець 2016-2017 н. р. якісний склад педагогічного колективу становив:

 • вчителі вищої категорії – 7
 • вчителі І категорії – 3
 • вчителі ІІ категорії – 7
 • вчителі кваліфікаційної категорії «спеціаліст» - 5

    У 2016 -2017 н. р. курсова перепідготовка здійснювалась згідно з перспективним планом. Базову курсову перепідготовку та курси зі спеціалізації пройшли такі вчителів: Стецюк Л.О. – вчитель географії; Шевчук Л.М.-вчитель англ..мови, бібліотекар; Єсіпова Р.М.-Вчитель біології, природознавства; Олексійчук А.А. – заступник директора;Одудько Г.Д.- вчитель фізики, астрономії, математики, ЗВ. Навчаючись на курсах, вони виконали курсові та реферативні роботи за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні шкільних методичних об’єднань.

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників дали певні позитивні результати:

 • педагогічні працівники оволоділи новими педагогічними технологіями, прогресивними методиками, передовим досвідом;
 • удосконалили методику викладання своїх предметів;
 • оновили зміст уроків на основі використання наукових розробок і педагогічного досвіду;
 • педагогічні працівники опанували нові технології в роботі зі здібними і обдарованими учнями тощо.

    Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2016-2017 н. р. згідно з перспективним планом. Вчителі, які атестувалися, провели ряд відкритих уроків та позакласних заходів для колег школи і району: Мацюк Л.М. – вчитель початкових класів; Стецюк Л.О.- вчитель історії та правознавства; Мельник Г.М.- вчитель російської мови та зарубіжної літератури. Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, формування вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, стимулювання творчої активності молодих спеціалістів.

 • педагогів, які розпочали педагогічну діяльність у 2016-2017 н. р., проводились заняття у школі молодого вчителя. Молоді спеціалісти мали змогу відвідувати відкриті уроки у досвідчених колег та давали свої відкриті уроки. Керівник школи молодого вчителя Олексійчук А.А. та наставники надавали відповідну оперативну допомогу новопризначеним вчителям, проводила консультації, що значно поліпшувало процес адаптації, підвищення педагогічної майстерності молодих педагогів.
 • школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків, необхідні рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня.

    Усі вчителі школи брали активну участь у засіданнях МО, семінарах, круглих столах та інших методичних заходах школи і райметодкабінету, підвищували свій фаховий рівень шляхом самоосвіти. З боку методичного кабінету надавалася оперативна адресна допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів з різних питань.

    З 2016 по 2017 н. р. постійно забезпечувалася участь учнів у традиційних щорічних учнівських конкурсах, олімпіадах, МАН.

    Всеукраїнський конкурс знавців рідної мови ім. П. Яцика відзначився перемогою на районному етапі. Учні школи вибороли: ІІ місце – учениця 7 класу Гуменюк М. (вч. Недосип К.Г).

   ІІ етап Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах: українська мова та література – Хмельнича К. 11 кл.- ІІІ місце (вч. Яковчук Т.І.); математика – Гуменюк М. 7 клас – ІІІ місце (вч.асилишина Г.В.) .

    У ІІ етапі конкурсі-захисті наукових робіт МАН учениця 11 класу Хмельничан К., виборола І місце . Проте учні нашої школи не мають І місць на районних олімпіадах, а тому не є учасниками обласного рівня, що є недоліком методичної роботи та недостатньої роботи вчителів зі здібними та обдарованими учнями.

    З метою поширення кращого педагогічного досвіду, підвищення рівня фахової та педагогічної майстерності, активізації творчого потенціалу та професіоналізму педагогів у школі проводилися конкурси: «Вчитель року», місячник ППД, декада наставника, молодого спеціаліста, декада «Я атестуюсь», організовувалися виставки результативності методичної роботи, творчі знахідки педагогів тощо. У рамках цих заходів проводилися відкриті уроки, у проведенні яких свій професіоналізм продемонстрували: Олексійчук А.А., Салова Т.В.; Єсіпова Р.М., Стецюк Л.О., Підгородецька А.О., Янчук Л.А., .,Зведенюк М.А., Мацюк Л.М., Мельник Г.М., та ін..

    Порівняно з попередніми роками активізувалася робота щодо якісної організації і проведення предметних тижнів. На належному рівні проведено тижні математики (вч. Василишина Г.В., Одудько Г.Д.), історії та правознавства(вч.Стецюк Л.О.), біології та екології (вч.Єсіпова Р.М., Скрипнік Т.М.), тиждень української мови та літератури (вч. Яковчук Т.І., Сандул Т.А.,Олексійчук А.А., Недосип К.Г.), хімії (Вч.Зведенюк М.А.), російської мови та літератури (Мельник Г.М.).

    У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність, зокрема: інформаційно-комунікативні, інтерактивні, особистісно зорієнтовані та творчо-розвивальні тощо.

    Адміністрація школи використовує у своїй практичній діяльності інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг, і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо.

   Варто відмітити методичну активність таких вчителів: Мельник Г.М. (вч. рос.. мови та літ.), Стецюк Л.О.(вч.історії), Янчук Л.А. (вч.поч.класів), Зведенюка М.А.(вч.хімії) ,Єсіпової Р.М.(вч.біології), Шевчук Л.М. (вч. іноземної мови), Олексійчук А.А. (вч. української мови), Яковчук Т.І. (вч. української мови), Підгородецької А.О.(вч.історії), Мацюк Л .М. (вч. поч. класів)

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2016-2017 н. р. був виконаний.

 

Виховна робота

Відповідно до річного плану роботи виховна робота школи в

2016/2017 навчального року спрямована на реалізацію Закону України «Про освіту”, Програми „Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, та інших законів в галузі освіти.

В планах виховної роботи класних керівників передбачені такі напрямки виховної роботи:

- формування ціннісного ставлення до себе, до здоров’я;

- формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей;

- формування ціннісного ставлення до праці;

- ціннісне ставлення до природи;

- формування ціннісного ставлення до культури, до мистецтва;

- формування ціннісного ставлення до суспільства, до держави;

- профорієнтаційна робота.

Протягом року на належному рівні були проведенні всі заплановані загальношкільні заходи та свята. В роботі з класними колективами особлива увага приділялась розвитку особистості і формування системи соціально-ціннісного ставлення до об’єктів навколишньої дійсності, використовувалися різноманітні інтерактивні методи та прийоми виховної роботи, години спілкування, КВК, конкурси, бесіди, «круглі столи», турніри, тренінги.

Аналіз відкритих виховних заходів та годин спілкування свідчать про те, що виховна робота в школі проводилась на належному рівні, використовувались сучасні технології виховання учнів, які згуртовують учнівський колектив. Слід відмітити проведення відкритих годин спілкування та виховних заходів класними керівниками Мацюк Л.М., Янчук Л.А., Кравчук В.В (урок пам’яті «Запалимо свічку»), Сіденко О.В. та Шевчук Л.М.

( виховний захід «Україно! Ти – моя молитва.»), Саловою Т.В. ( година спілкування «Що псує стосунки між людьми»), Стецюк Л.О.( година спілкування «Поважай права та закони» ),Василишина Г.В.. (години спілкування «Кроки до успіху» ), Мельник Г.М. (година спілкування «Ми вибираємо життя»), Соціальним педагогом Єсіповою Р.М. (заняття з елементами тренінігу « Шкідливі звички не для нас!» Дані вчителі добросовісно відносяться до своїх посадових обов’язків, мають творчий підхід до виховання школярів співпрацюють з сім’ями своїх вихованців, що позитивно впливає на виховний потенціал учнів.

     В школі організовано роботу таких гуртків: «Вокальний», «Туризм і краєзнавство», «Джура». «Театральний», «Пісенні перлини», «Умілі руки», «Палітурна справа», «Юний лісівник». Робота вокального гуртка (кер. Зведенюк М.А.) сприяла застосуванню у виховному процесі народних звичаїв та традицій. Екологічне виховання учнів у школі було побудоване на роботі шкільного лісництва (кер. Зведенюк М.А.), учнівського б’єднанням «Зелений край» та гуртка «Юний лісівник».

      Аналіз діяльності гуртків та учнівського самоврядування показав, що робота здійснювалась на основі сучасного підходу виховання особистості та спрямована на підвищення інтересу учнів до пізнавальної діяльності

 

Категорія: Новини | Переглядів: 93 | Додав: plishchyn | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Календар
«  Червень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz